Bedre ytelse gjennom fortløpende utvikling

Ønsker du større kontroll over de samlede vedlikeholdskostnadene og et system for å spore tidligere vedlikeholdstiltak? Ønsker du å konsentrere deg mer om kjernevirksomheten?

ACS Service’ verktøymaskintjeneste COMMITMENT – en smidig samarbeidsavtale på høyt nivå spesialtilpasset dine behov. Tjenesten omfatter full kontroll over vedlikeholdet av de forskjellige verktøymaskinene. Den omfatter også administrasjon av driftsvedlikehold med vanlig fastsatte mål og nøkkelindikatorer.

Du får verktøymaskiner med økt ytelse, høyere produktivitet og færre avbrudd samt høyere sikkerhet.

  • Lavere kostnader
  • Lengre levetid for maskinen
  • Nøkkelindikatorer og utviklingsdrevet ytelse
  • Bedre oversikt og bedre kunnskap
  • Oversikt gjennom regelmessig rapportering