Sanntidsovervåkning for produksjonen

ACS Service’ produksjonsovervåkningstjeneste for verktøymaskiner registrerer og måler den faktiske bruken av verktøymaskinene via en fjernforbindelse og samler denne informasjonen i en rapport på nettet. Oppfølging av verktøymaskinenes produktivitet i sanntid bidrar til å kartlegge behov for effektivitetsforbedringer i produksjonsprosessen.

Denne produksjonsovervåkningstjenesten registrerer automatisk data om faktisk bruk av verktøymaskinene. Dataene overføres til ACS Service, hvor de sammen med informasjon fra maskinføreren settes sammen til oversikter og rapporter på nettet. Produksjonsovervåkningsinformasjonen er tilgjengelig døgnet rundt på ACS Service’ kundeportal.

Høyere effektivitet med virkelig informasjon

I rapportene viser detaljerte grafer og bilder verktøymaskinenes tilgjengelighet i et lettforståelig format. Du kan dermed treffe smarte beslutninger om produksjonsprosessen, enten det betyr kapasitetsjusteringer, tiltak for å begrense avbrudd eller nye investeringer.

Smarte beslutninger med virkelig informasjon

Med produksjonsovervåkningstjenesten kan du optimalisere utstyrets effektivitet. Du finner flaskehalser i produksjonsprosessen og ser verktøymaskinenes tilgjengelighet. Du kan også enklere sette ytelsesmål for forskjellige produksjonslinjer og steder. Med disse tjenestene kan du dessuten kartlegge behovet for nye verktøymaskiner og korrigerende tiltak på kritiske maskiner.