ACS Elektroautomasjon utfører små og store installasjoner i bedrifter og private.

– Vi utfører Brannforebyggende elkontroll («Elsjekk») (NEK405-2) i bolig til fastpris. De fleste forsikringsselskap gir rabatt i premien for godkjente kontroller.
– Vi utfører feilsøking av varmekabeler i gulv.
– Vi utfører hjelp til lyd og bildeoppkoplinger

og et stort utvalg av spesialiserte tjenester innenfor elektriske installasjoner.

For bedrifter, sameier og borettslag tilbyr vi tilpassede rammeavtaler for serviceoppdrag, med Internkontroll og Termografering.

TA KONTAKT FOR TILBUD

Internkontroll HMS bolig, bedrift, industri

Internkontroll HMS boligsameier, borettslag, bedrift, industri.
Vi kan tilby Internkontroll for alle typer bedrifter, borettslag og sameier, som tilfredsstiller myndighetskrav om dette.
Utarbeidelse, etablering, gjennomføring av kontroll, rapportering, utbedring av feil, dokumentasjon og rutiner for periodisering av kontroller gjøres etter avtale.

Brannforebyggende elkontroll / elsjekk

Vi utfører sikkerhetskontroll av husets elektriske anlegg. Dette er en gjennomgang av med hensyn på sikkerhet, både brann og personsikkerhet.
Flere forsikringsselskaper innrømmer rabatt på premie for godkjent kontroll

Pris er pr. måleranlegg/boenhet.
kr. 1.600,-  ekskl.mva. leilighet/rekkehus,
kr.  2.000,- ekskl. mva. for eneboliger.

Kjøring vil komme i tillegg

Elektroinstallasjon – bolig og bedrift – serviceoppdrag

El-installasjon, vedlikehold og service
Vi kan hjelpe deg både med nye installasjoner og vedlikehold eller utvidelse av eksisterende anlegg.
Vi kan også bistå ved reparasjoner, eller assistere med gode råd hvis du har spørsmål rundt det elektriske i boligen din eller på arbeidsplassen din.

Priser for serviceoppdrag; oppdrag uten forhåndsavtalt pris.
I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte «serviceoppdrag». Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler,
og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Materiell faktureres etter medgått.
Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber

Vår EL-guide

Lys

Riktig belysning av hjem og arbeidsplass er viktig for trivsel og velvære. Det finnes en mengde forskjellige typer lys og lamper, lyspærer og andre lyskilder. Rundt omkring på arbeidsplassen, i leiligheten eller i huset ditt har du ulike behov, avhengig av rommenes formål og utforming. Riktig plassering av lys og lamper er ofte en jobb som gjøres av interiørarkitekt eller designer, og plassering og utforming farges av smak og behag. Uansett er det nødvendig med kabler og elektrisk opplegg, og vi vet hva som er lov å gjøre, og hva det er mulig å gjøre. Vi kan også bidra med «smarte» løsninger, som
for eksempel med automatikk eller fjernstyring.

Varme

Hvordan holde en behagelig temperatur innendørs på en økonomisk forsvarlig måte krever en total gjennomgang av behov og muligheter. Forskjellige typer varmekilder må evalueres og diskuteres avhengig av boligens eller arbeidsplassens beskaffenhet og fysiske utforming. Viktige spørsmål om soneinndeling, nattsenking, tak, vegg eller gulvvarme må evalueres. Rommenes formål og utforming spiller også en vesentlig rolle. Uheldige valg kan få økonomiske konsekvenser. Det finnes en mengde forskjellige moderne produkter for oppvarming, og vi har installert og prøvd de fleste av dem.

Sikkerhet

Alle har et sikringsskap på veggen, men ikke alle vet hva det egentlig gjør. Din arbeidsplass og hus/leilighet må ha et elektrisk anlegg som er sikret på en slik måte forskriftene tilsier. Forskriftene er strenge, men de er ikke utformet for moro skyld.
Vi kjenner de kravene som stilles, og vet hva som må til for å sikre elektriske anlegg.

Enøk

Det er mange år siden begrepet ENØK ble «oppfunnet», og med dagens strømpriser blir det for mange stadig viktigere å økonomisere sitt forbruk av elektrisk strøm. Vi vet hvilke ting du har som bruker mest strøm, og kan gi deg gode råd om hvordan du kan spare kilowatt-timer. De forskjellige elektrisitetsverkene kan også gi mange gode råd rundt dette.

Fjernstyring og automatikk

Viktige hjelpemidler for å økonomisere energiforbruket er styringssystemer som tar i bruk fjernstyring og tidsautomatikk. Vi har ideer og kunnskap om hvordan dette kan installeres og brukes.