Foruten vedlikeholdstjenester tilbyr vi en serie bonustjenester for kundene

ACS Service’ verktøymaskintjenester styrker utstyrets sikkerhet, regelsamsvar og tilstand, begrenser sikkerhetsrisikoer og finner mulige feil. Våre opplærings- og konsulenttjenester utvikler kompetansen blant drifts- og vedlikeholdspersonalet.

Vi tilbyr forskjellige måletjenester, for eksempel geometriske vurderinger, ballbar-målinger og kalibrering av sveiseapparater. Du kan også utvide vedlikeholdspakken med følgende tjenester:

  • sikkerhetsinspeksjon for verktøymaskinen
  • maskintilstandsanalyse
  • ringe- og reparasjonstjenester
  • maskinoverføring
  • opplæring og rådgivning
  • vedlikeholdsplan